Westerstrand

Startade 1906 i Töreboda.
Till en början tillverkades tornur, stationsur, skyltur till urmakare mm. Pendyltillverkningen startade 1936. Sortimentet utökades vartefter med väggur och golvur. En kort tid på 1950-talet tillverkades även väckarur.

Tillverkningen av förgyllda pendyler, väggur och golvur pågår än i dag med namnet och kvalitén Westerstrand, dock heter företaget numera ”Töreboda Ur AB”.

Westerstrands Urfabrik tillverkar i dag elektroniska uranläggningar för industrin och sportarenor.