Exacta

1945 startades tillverkningen av Svenska Urdepotens pendylfabrik. 1947 flyttade man in vid Kopparbergsgatan i Malmö med en planerad produktion av minst 15 000 st pendyler per år. I fabriken monterades klockorna. Urverken tillverkades en tid av Hasselblad i Göteborg, fodralen och övriga delar tillverkades på andra ställen i landet. Verken är konstruerade av Erik Nilsson.
Det förekommer på olika ställen en uppgift om att det skulle ha tillverkats 95 000 urverk den uppgiften härstammar troligen från ett planerat antal. Jag har aldrig påträffat något högre verknumer än 30 000 för fjäderverken och 13 000 för loduren som har en separat nummerserie vilket kan tyda på att tillverkningen blev
ca 40 -50 000 urverk.

Exacta fjäderverk