Aktiebolaget Svenska Elektriska Urfabriken

Tillverkning av elektriska väggur i början av 1900-talet . Kammakaregatan 51 Stockholm
Hjalmar Andersson hade konstruerat verken. Företaget grundades 1899, tillverkningen upphörde efter några år.