Kan jag olja klockan själv ?

NEJ absolut inte såvida du inte är utbildad urmakare.
En klocka oljas av fackmannen med olika slags oljor och fett beroende på var i verket det ska smörjas, ofta är det flera fel som ska åtgärdas.
Om uret blir felaktigt oljat tar det skada, och fackmannens arbete blir mer omfattande och därmed dyrare. Uret kan även få skador som inte går att åtgärda.
Vänd dig därför till en urmakare med Mästarbrev, då kan du vara säker på att han /hon har de rätta kunskaperna för din klocka.