Personal

Urmakarmästare Hans Erman
Utbildad vid urmakarskolan i Borensberg 1975-78
Gesällbrev 1978
Mästarbrev 1989
Div kortare vidarutbildningar vid ETA och Wostep i Schweiz
Har även arbetat som finmekaniker under en tid.
Deltagit i arbetet med att utforma en ny läroplan för urmakarskolan i samband med att Sveriges Urmakarförbund tog över skolan efter Motalakomun.
Lärare på Urmakarskolan i Borensberg 2001-2009
På uppdrag av Sveriges Urmakarförbund ingått i arbetsgruppen som utformat en valideringsplan för urmakare.
Föredrag för urmakare om väggursrenoveringar mm.
Eget företag sedan 1980

Hans Erman