Montering av golvur efter flyttning

Kontrollera att fodralet står stadigt. Det är ofta en fördel om man fäster fodralet mot väggen. En heltäckningsmatta blir för mjukt under klockan, då kan den komma i självsvängning efter en tid vilket leder till att uret stannar.
Montera verket med dess bräda på fodralets avsedda plats. Huven ska fortfarande vara borttagen.
Kontrollera att linorna ej trasslar sig.
Häng dit pendeln. Den ska sitta fast på baksidan av verket i en pinne med skåra i som sitter fastnitad i verket. Skjuts in pendelfjädern i skåran och se till att pendelstången  hänger igenom pendelföraren (den ser ut som en gaffel).
Kontrollera att pendeln inte skrapar i fodralet. Det kan eventuellt justeras genom att flytta verket lite eller justera lutningen på fodralet.
Nu är det dags att montera loden. De ska hänga i underkant av trissorna. Det är viktigt att linan löper ordentligt i trissan men även uppe på valsen.
Se även sidan Hur ska loden hänga i linan?
Dra upp loden en liten bit. När du gör det så kontrollera att linan löper som den ska på valsen. Om de inte gör det kan verket höjas i bakkant eller framkant, så att linan fördelas jämnt över valsen.
Sätt pendeln i rörelse, lyssna. Tickningarna ska komma regelbundet, dvs klockan får inte halta. Om så fallet är kan man höja verkbrädan på ena sidan och lyssna in.

Kontrollera att pendeln inte tar i loden, loden kan även fastna på insidan av dörren eller någon list under sin gång neråt.
Kontrollera slagets funktion. Vrid fram visarna till heltimme, lyssna på slaget. Rätt antal slag?
Om det är fel antal slag så kan timvisaren vridas till rätt klockslag medan man håller i minutvisaren (gäller moraur och en del andra golvur).
Ligger klangskålen fri så att ljudet blir rent? Om hammaren ligger på klangskålen kan man böja hammaren lite bakåt.
Dra upp klockan fullt medan du ser att linan löper fint på valsen.
Om nu uret tickar jämnt och behagligt och slår som den ska, samt att linan löper korrekt, så är det dags att sätta tillbaks huven. Kontrollera att visarna inte hakar i varandra eller tar i glaset.

Lyft av överdelen av fodralet, huven som sitter runt urverket.
Haka av loden (de tunga vikterna som väger ca 5-6 kg/st)
Haka av pendeln. Den sitter fast i ett spår överst på baksidan av urverket. Den översta delen av pendeln (pendelfjädern) är ömtålig så tejpa fast en träbit som stöd.
Nu kan du försiktigt lyfta av verket med sin verkbräda (tavlan sitter fast i verket och brädan). Brädan kan vara fastskruvad eller på annat sätt fastsatt i fodralet.
Det kan även finnas div. mellanläggsbitar under verkbrädan eller bakom. Ta vara på dessa bitar, de kan behövas vid monteringen.
Tavlan är ömtålig, handskas varsamt med den.
Packa försiktigt verket med sin bräda och tavla i en kartong.

Lyft av överdelen av fodralet, huven som sitter runt urverket.
Haka av loden (de tunga vikterna som väger ca 5-6 kg/st)
Haka av pendeln. Den sitter fast i ett spår överst på baksidan av urverket. Den översta delen av pendeln (pendelfjädern) är ömtålig så tejpa fast en träbit som stöd.
Nu kan du försiktigt lyfta av verket med sin verkbräda (tavlan sitter fast i verket och brädan). Brädan kan vara fastskruvad eller på annat sätt fastsatt i fodralet.
Det kan även finnas div. mellanläggsbitar under verkbrädan eller bakom. Ta vara på dessa bitar, de kan behövas vid monteringen.
Tavlan är ömtålig, handskas varsamt med den.
Packa försiktigt verket med sin bräda och tavla i en kartong.

Lyft av överdelen av fodralet, huven som sitter runt urverket.
Haka av loden (de tunga vikterna som väger ca 5-6 kg/st)
Haka av pendeln. Den sitter fast i ett spår överst på baksidan av urverket. Den översta delen av pendeln (pendelfjädern) är ömtålig så tejpa fast en träbit som stöd.
Nu kan du försiktigt lyfta av verket med sin verkbräda (tavlan sitter fast i verket och brädan). Brädan kan vara fastskruvad eller på annat sätt fastsatt i fodralet.
Det kan även finnas div. mellanläggsbitar under verkbrädan eller bakom. Ta vara på dessa bitar, de kan behövas vid monteringen.
Tavlan är ömtålig, handskas varsamt med den.
Packa försiktigt verket med sin bräda och tavla i en kartong.

Här kan du ladda ner en PDF som har bilder och lite utförligare instruktioner.