Union-Stjärnsund

Grundat 1942 av J P Brandt AB i Stockholm.

Serietillverkningen av väggur började 1945 i Stjärnsud. 1948 flyttade man till Hedemora. Tillverkningen upphörde i början av 1960-talet. Under åren har omkring 12 000 pendylverk, samt ett mindre antal golvursverk tillverkats.

J.P. Brandt AB har två stycken patent SE113738.C1   SE119070.C1