Westerstrand

Startade 1906 i Töreboda.

Till en början tillverkades tornur, stationsur, skyltur till urmakare mm. Pendyltillverkningen startade 1936. Sortimentet utökades vartefter med väggur och golvur.

1941 påbörjades fabriksbyggnaden på industriområdet vid Skövdevägen. Denna byggdes i ett par etapper och färdigställdes år 1947.

År 1944 ombildades firman till aktiebolag och fick då namnet A-B Westerstrand & Söner, Urfabrik.

Vid 40-års jubileum 1946 var tillverkningen av klockor uppe i 50 000.

1946 ansökte man om ett patent på en ruckanordning som beviljades 29 Juli 1948 nr 122860

En kort tid på 1950-talet tillverkades  väckarur.

På 1970-talet importerats även även tyska urverk som fick Westerstrands
logga och märkta med ursprungs land.

Tillverkningen av förgyllda pendyler, väggur och golvur pågår än i dag med namnet och kvalitén Westerstrand, dock heter företaget numera ”Töreboda Ur AB”.

Westerstrands Urfabrik tillverkar i dag elektroniska uranläggningar för industrin och sportarenor.

På Wikipedia finns en artikel om Westerstrand.