Vilken sida drar man upp slaget på?

Vanligen är den vänstra sidan för slaget och det högra för gångverket.
Om man inte drar upp slaget kan klockan stanna, om det händer brukar minutvisaren stå på ca 5 min i hel eller halv timme. För minutvisaren tillbaka en liten bit, drag upp slagfjädern ca ett varv så att slaget fungerar, starta klockan.
De flesta klockor mår bäst av att bli uppdragna en gång i veckan.