Holmia

1949-51 tillverkades väggursverk av Ammunitionsverken i Karlsborg.
På tavlan står ofta ”Holmia Stockholm” eller ”Skandia Stockholm”.
Verknummrets två första siffror är årtalet där efter troligen ett löpnumer.