Starta klockan


Gäller de flesta väggur, bordsur och golvur som har pendel.


Pendeln

Börja med att se till att pendeln hänger på sin plats s
e Hur ska pendeln hänga? under vanliga frågor.

Starta

Starta pendeln med ett finger om du kommer åt den, vissa väggur har glas 
framför pendeln eller helt inbyggda i sådana fall så måste fodralet föras i sidled
så pendeln börjar svänga och klockan ticka.

Ställa visarna

Vrid visarna till rätt klockslag säkrast är att låta klockan slå färdigt vid varje timme.
 Slaget kan komma i otakt men det behöver inte vara något fel bara en justering.

se Klockan slår fel antal slag under vanliga frågor.

Ruckning

Om klockan går fel så kan man justera pendellängden för att öka eller minska 
hastigheten.
se Klockan går fel under vanliga frågor.